Курсове

Антична и западноевропейска литература за славянски филологии – ограничен достъп

Литература на модернизма – ограничен достъп

Сравнителни литератури – ограничен достъп

Психоаналитични перспективи към формирането на пола – достъп през Мудъл СУ 799“Св. Кл. Охридски”

Политики на идентичността и различието – достъп през Мудъл СУ “Св. Кл. Охридски”

Възгледите на Фройд за формиране на пола и феминистките им критики – ограничен достъп

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s