Теория/Theory

Деви, рицари, кралици. Любовта в литературата на Средновековието и Ренесанса. Художник: Александър Байтошев. Пловдив: Жанет 45, 2014.mid-big-web-devi-ricari-kralici

Петнадесет есета, водени – през плетеницата от други теми -от въпроса: какъв живот приляга на поета/потесата? Аскезата? Еротиката? Възвишената любов? Или някаква мяра между тях?

Lost Unicorns of the Velvet Revolutions: Heterotopias of the Seminar. New York: Fordham University Press, 2913.

What do r9780823242993_9evolutions lose by winning?

“Each chapter is beautifully written, thoughtful, ironic, trenchant, and simply interesting.” –

JUDITH BUTLER, University of California, Berkeley

izgubenite-ednorozi-na-revoliuciata-miglena-nikolchina

Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години. София: ЛВ, 2012.

Matricide in Language: Writing Theory in Kristeva and Woolf. New York: Other Press,2004.

download

Jelentes es anyagyilkossag. Virginia Woolf Julia Kristeva olvasataban. Budapest: Balassi Kiado, 2004, 168р.

Значение и матерeубийство. Традиция матерей в свете Юлии Кристевой. Москва: Идея-пресс, 2003.Miglena_Nikolchina__Znachenie_i_matereubijstvo._Traditsiya_materej_v_svete_Yulii

 Родена от главата. Фабули и сюжети в женската литературна история.София: Сема РШ, 2002, 188с.

Смисла и майкоубиство. Скопjе:Сигмапрес, 2000, 172с.

Смисъл и майцеубийство. Прочит на Юлия Кръстева през Вирджиния Улф, София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1997,.

 Човекът-утопия. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1992, .

 Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1988.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s