Monthly Archives: October 2014

Рецензии за

Рецензии за. Advertisements

Posted in Новини/News | Tagged , , , | Leave a comment

Емил Бенвенист и Самоков

След като е поканена да участва в издание на неиздавани до този момент лекции на Емил Бенвенист  http://questionsdecommunication.revues.org/8529 Юлия Кръстева открива, че родителите му са били преподаватели в Самоков и че част от детството му е преминало там. Интересно е … Continue reading

Posted in Новини/News | Tagged , , , | Leave a comment