Кафка: метаморфози

SOFIA LITERARY THEORY SEMINAR

For English, see the above posting.

kafka_poster

Наред с онтологическите, морално-етическите и естетическите аспекти на метаморфозата на Греогр Замза в насекомо, интерпретациите на прочутата новела на Кафка прибавят въпроса – или по-скоро ги видоизменят чрез въпроса за социално-критическия статут на това превращение. Дали ставането-животно на Грегор е неуспял опит за бунт срещу едипалните структури на капитализма, както е според някои тълкуватели? Дали е успял бунт, доколкото отхвърля програмиращите ефекти на логоса и се обръща към музиката, както твърдят други? Дали е чисто страдателен регрес, който успява или не успява да произнесе своята заклеймяваща присъда над социалния ред? Дали тази метаморфоза е внезапна или разтеглена във времето? Дали въобще има метаморфоза? В продължение на повече от година Софийският литертуроведски семинар посвети своите затворени сбирки на внимателен прочит на новелата в перспективата на собствените си методологически питания. Резултатите от тази работа бяха публично представени (със значителни съкращения) на 21.10.2015г. Тук предлагаме резюметата…

View original post 1,108 more words

Advertisements
This entry was posted in Новини/News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s