Юлия Кръстева в София

Юлия Кръстева ще бъде в България от 25 до 28 септември и ще се радва да се срещне със съученици, познати и приятели, с които се е познавала по време на детството и юношеството си: в началното училище „Патриарх Евтимий”, в 33та гимназия на площад „Георги Димитров”, в специалност Френска филология в Софийски университет „Климент Охридски”, седмичника Средношколско знаме”, всекидневника „Народна младеж” и др.

Ето имената, които Кръстева споменава в писмото си, съзнавайки, че някои от тях не са вече сред нас:

“От 33-то училище: Вълкова по история, Енчев по руски, Величкова(?) по математика, съученичката и скъпа приятелка Емилия Клинчарова, Христо Грънчаров, “любимият” Антон Наков, два класа по-голям и заминал да учи инженерство в Москва.

Като че ли повече си спомням за началното училище „Патриарх Евтимий”, където съученичка ми беше Лидия Начева, която стана преводачка в ООН  в Женева и с която често се виждахме, преди тя да се върне в София. Учителите ми там, Дончев и Георгиева, сред съучениците Бистра Чобанова, Леон Москона…

Във френска филология Елена Михайловска. Анастасия Сатиева: много вярна, винаги във връзка; Милка Костуркова, Лидия Цачева

В „Средношколско знаме” основателят Владимир Костов с покъртителна съдба, Веселина и Иван Панайотови, Лука Зулавски…

В „Народна младеж” Дарина Герова, Георги Чернев, поетът Инджов…

Съпругът на Блага, Йордан Василев. Групата около Тончо Жечев, Здравко Попов, Кръстю Куюмджиев…”

Можете да й пишете на следния адрес:  julia.kristeva@univ-paris-diderot.fr

Il s’agit de signaler aux internautes que Julia Kristeva sera en Bulgarie du 25 au 28 septembre et qu’elle serait heureuse de rencontrer des condisciples, des connaissances et des amis qui l’ont connue au temps de son enfance et adolescence : école primaire Patriarche Eftimii, Lycée n° 33 « place Georges Dimitrov », département de philologie française à l’Université Clément Ochridski, hebdomadaire Srednochkolsko Zname, quotidien Narodna Mladez, etc .
Merci de vous signaler à l’adresse suivante : julia.kristeva@univ-paris-diderot.fr.
Meilleures pensées,
P/J. Kristeva
Jozef Circ

Advertisements
This entry was posted in Новини/News and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Юлия Кръстева в София

  1. Pingback: Юлия Кръстева идва у нас, търси съученици и приятели от детството « SOFIA LITERARY THEORY SEMINAR

  2. Pingback: Юлия Кръстева в София « SOFIA LITERARY THEORY SEMINAR

  3. Pingback: Юлия Кръстева в София | Dualis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s