Книги/Books

cropped-2013-05-11-09-37-371.jpg

Деви, рицари, кралици. Любовта в литературата на Средновековието и Ренесанса. Пловдив: Жанет 45, 2014.

 LostUnicornsoftheVelvetRevolutions: HeterotopiasoftheSeminar, NewYork: FordhamUniversityPress, 2013.

 Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980те и 1990те години. София: издателство на Литературен вестник, 2012.

Градът на амазонките, Пловдив, Жанет-45, 2008.

Matricide in Language: Writing Theory in Kristeva and Woolf. New York: Other Press,2004.

Jelentes es anyagyilkossag. Virginia Woolf Julia Kristeva olvasataban. Budapest: Balassi Kiado, 2004.

Значение и матерeубийство. Традиция матерей в свете Юлии Кристевой. Москва: Идея-пресс, 2003.

Родена от главата. Фабули и сюжети в женската литературна история.София: Сема РШ, 2002.

Смисла и майкоубиство. Скопjе:Сигмапрес, 2000.

Кратки разкази за любовта и писането, София, Свободно поетическо общество, 1998.

Смисъл и майцеубийство. Прочит на Юлия Кръстева през Вирджиния Улф, София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1997.

Асимволия, София, Лице, 1995.

Скръб по Далчев, София, Свободно поетическо общество, 1993.

Човекът-утопия. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1992.

Билет за Вега, Пловдив, Хр.Г.Данов, 1990.

Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1988.

Три след полунощ, София, Народна младеж, 1985.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s